Wat moet je doen bij een sportongeval voetbal , als lid van KFC Marke, dat voorgevallen is tijdens de training of wedstrijd KFC Marke?


 

    • Vroeger : 1 formulier, 2 delen (voorkant : aangifte – achterkant : medisch getuigschrift, in te vullen door dokter)

    • NU : enkel (gedeeltelijk) digitale procedure via E-Kickoff (door GC - of afgevaardigde via wedstrijdbladen of clubmedewerker secretariaat (jeugsesecretaris)). De stappen :

     1.Vraag  formulier “MEDISCH GETUIGSCHRIFT”  aan trainer, afgevaardigde, in de kantine … 
     (of download door hier te klikken - MEDISCH GETUIGSCHRIFT)

     2.Vul DIGITAAL de gegevens AANGIFTE ONGEVAL in : indien GC aanwezig of via de afgevaardigde, rechtstreeks in E-Kickoff/wedstrijdbladen!!! PD OOK DE AFGEVAARDIGDE KAN IN DE WEDSTRIJDBLADEN.
     Indien niet aanwezig of mogelijk rechtstreeks, via onderstaande  QR-code of klik hier

     3.Ga naar de dokter die het medisch getuigschrift invult en ondertekent.
     !! Zie verder wat kine betreft !!

     4.Plaats je handtekening, kleef een briefje van je ziekenfonds en bezorg dit getuigschrift aan de GC binnen de week na het ongeval.

      

      

     5.De GC stuurt je MEDISCH GETUIGSCHRIFT via E-Kickoff door naar de verzekering.

     ENKEL WANNEER DIT MEDISCH GETUIGSCHRIFT TIJDIG GEUPLOAD WORDT, GAAT DE PROCEDURE VERDER !!!

      

    • DE REST VAN DE PROCEDURE BLIJFT ONGEWIJZIGD
     Als de bond jouw aangifte aanvaardt, sturen ze digitaal een ONTVANGSTBEWIJS – GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VAN HERSTEL EN HERVATTING naar de GC. Die  bezorgt jou dit ONTVANGSTBEWIJS digitaal. Indien je dit wenst ook op papier.

Je bent hersteld, je wenst opnieuw te trainen, wedstrijden te spelen.

     1. Ga met het ONTVANGSTBEWIJS naar je dokter en laat hem het GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VAN … ondertekenen.
      Bezorg dit ontvangstbewijs, liefst digitaal, duidelijke scan, foto ..... . aan de GC. Die voegt dit toe aan je dossier E-Kickoff. 
     2. Jij mag weer trainen en spelen.
      NIET HERBEGINNEN ZONDER TOESTEMMING DOKTER

     3. TERUGBETALINGEN

      1.  (wanneer je alle facturen gekregen en betaald hebt) Ga naar je mutualiteit (ziekenbond) met al je facturen, betalingsbewijzen.
       Zij bezorgen jou een TERUGBETALINGSSTAAT, een attest voor de sommen die zij betalen en wat ten laste blijft van jezelf.
      2. Bezorg (en controleer samen) ONTVANGSTBEWIJS + ATTEST MUTUALITEIT + alle ORIGINELE FACTUREN (van wat mutualiteit niet betaalde) aan de GC,  die dit overmaakt aan de  voetbalbond.
      3. (na enkele maanden) KBVB onderzoekt, betaalt aan KFC Marke en penningmeester Marnix betaalt jou. De KBVB rekent d’office ca €12   dossierkosten aan.

    • KINE?:

     WAT MET KINE ?

     • Toch kine nodig (en niet genoteerd op medisch getuigschrift) ?
     • Extra kine nodig ?

     EERST AANVRAGEN (met kopie van het doktersvoorschrift) . Vroeger kon alleen de GC dit doen, nu ook speler zelf. E-mailadres staat vermeld op getuigschrift.

DIGITALE AANGIFTE DDOR SPELER AAN DE GC : formulier klik hier of scan de onderstaande QR-Code

DOWNLOAD HET MEDISCH GETUIGSCHRIFT IN TE VULLEN DOOR DE DOKTER DOOR HIER TE KLIKKEN of VRAAG HET AAN DE GC, TRAINER OF AFGEVAARDIGDE